tel. kom. 502 367 463
e-mail: kancelaria@kozbuch.pl
NIP: 567 179 47 97 REGON: 142749417
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Lidia Kozbuch

Kancelaria świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz doradztwa na rynku nieruchomości.
Wycena nieruchomości jest to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się w formie operatu szacunkowego określenia wartości praw do nieruchomości.
Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości obejmuje takie usługi jak:
 • analiza rynku nieruchomości
 • analiza opłacalności i efektywności inwestycji
 • oznaczanie przedmiotu odrębnej własności lokali
 • określanie skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo majątkowe i inwestycyjne

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości. I tak przedmiotem wyceny mogą być.:
 • lokal mieszkalny (odrębna własność z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego)
 • lokal użytkowy (odrębna własność z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego)
 • nieruchomość zabudowana mieszkalna (budynek mieszkalny jednorodzinny i wielorodzinny, budynek gospodarczy, budynek garażowy, itd.)
 • nieruchomość zabudowana komercyjna (biurowa, handlowa, produkcyjna, magazynowa, przemysłowa, stacje paliw, hotele, inne)
 • nieruchomość gruntowa mieszkalna i komercyjna w trakcie budowy / inwestycji
 • nieruchomość niezabudowana (działka budowlana mieszkalna i komercyjna, grunt rolny, grunt leśny)
 • nieruchomość rolna zabudowana i niezabudowana / gospodarstwo rolne
 • nieruchomość leśna
 • służebność gruntowa / służebność osobista
 • czynsz za najem / czynsz dzierżawny
 • inne ograniczone prawa rzeczowe

Dokonujemy wycen między innymi dla następujących celów:
 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • ustalenie ceny sprzedaży, kupna, zamiany nieruchomości czy negocjacji
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 • przekształcanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową
 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie współwłasności
 • postępowanie spadkowe
 • postępowań podatkowe - np. podatek od spadków i darowizn
 • postępowanie egzekucyjne
 • określenia wartości poniesionych nakładów na nieruchomości
 • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • opłaty adiacenckiej
 • opłaty planistycznej (renty planistycznej)
 • odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
 • służebności drogowe
 • służebności przesyłowe
 • czynsz dzierżawny
 • wniesienia aportu do spółki
 • amortyzacja środków trwałych
 • przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
 • ubezpieczenia majątkowe
 • inne określone przez klienta

Ofertę kierujemy do:
 • osób fizycznych
 • banków
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych
 • sądów, syndyków, komorników
 • urzędów skarbowych
 • urzędów gminy, miasta, starostw powiatowych
 • podmiotów gospodarczych

Obszar działania:
Obszar naszego działania to w szczególności:
 • Warszawa i okolice
 • powiat płoński i okolice
 • sąsiednie powiaty województwa mazowieckiego.

W przypadku niestandardowych nieruchomości i zleceń jesteśmy w stanie podjąć wyzwanie ich realizacji również w innych rejonach kraju. Świadczone przez nas usługi wykonywane są ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi oraz z zasadami etyki zawodowej. Wyceny nieruchomości sporządzone przez nas, są uznawane w największych bankach działających w Polsce. Posiadamy certyfikat wydany przez PFSRM oraz Związek Banków Polskich na wycenę dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowej.
Zapraszamy do współpracy.
Tagi: wycena nieruchomości mazowieckie, wycena nieruchomości warszawa, wycena nieruchomości bielany, wycena nieruchomości płońsk, wycena nieruchomości sochocin,
rzeczoznawca majątkowy mazowieckie, rzeczoznawca majątkowy warszawa, rzeczoznawca majątkowy bielany, rzeczoznawca majątkowy płońsk, rzeczoznawca majątkowy sochocin