tel. kom. 502 367 463
e-mail: kancelaria@kozbuch.pl
NIP: 567 179 47 97 REGON: 142749417
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Lidia Kozbuch

Dla Państwa wygody, poniżej przygotowaliśmy zestawienia dokumentów niezbędnych do sporządzenia wyceny, w zależności od rodzaju nieruchomości jak również informację gdzie niektóre z wymaganych dokumenty można uzyskać.
Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości:

Lokal mieszkalny/niemieszkalny:
 • odpis z księgi wieczystej/numer księgi wieczystej
 • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • uproszczony kosztorys prac remontowo-wykończeniowych w przypadku remontu lub wykończenia
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli nieruchomość jest przedmiotem transakcji

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej
 • odpis z księgi wieczystej dla lokalu (jeśli księga wieczysta jest założona) lub odpis z KW dla gruntu
 • akt notarialny, stanowiący podstawę nabycia lokalu lub przydział za Spółdzielni
 • uproszczony kosztorys prac remontowo-wykończeniowych w przypadku remontu lub wykończenia
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli lokal jest przedmiotem transakcji

Lokal mieszkalny/niemieszkalny – jeśli znajduje się w budynku, który jest w trakcie budowy / rynek pierwotny:
 • odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja
 • decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku (w przypadku inwestycji zakończonej)
 • rzut lokalu
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:
 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z ewidencji gruntów lub fragment mapy ewidencyjnej
 • fragment mapy zasadniczej
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku obowiązującego planu wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i/lub decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana
 • pozwolenie na budowę – jeśli zostało wydane
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli działa jest przedmiotem transakcji
 • w przypadku braku informacji w w/w dokumentach na temat dostępu nieruchomości do drogi publicznej – dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej np. zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd

Nieruchomość gruntowa zabudowana – budynki istniejące
 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z ewidencji gruntów lub fragment mapy ewidencyjnej
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku obowiązującego planu wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana
 • decyzja potwierdzająca przyjęcie budynku do użytkowania lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • dokumentacja techniczna /projekt architektoniczno-budowlany lub inwentaryzacja/
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych w przypadku remontu lub wykończenia
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli nieruchomość jest przedmiotem transakcji
 • w przypadku braku informacji w w/w dokumentach na temat dostępu nieruchomości do drogi publicznej – dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej np. zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd

Nieruchomość gruntowa – w trakcie procesu budowlanego
 • odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • aktualny wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z ewidencji gruntów lub fragment mapy ewidencyjnej
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku obowiązującego planu wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana
 • decyzja pozwolenie na budowę
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • dziennik budowy
 • kosztorys budowlany –jeśli dotyczy
 • umowa przedwstępna sprzedaży, jeśli nieruchomość jest przedmiotem transakcji
 • w przypadku braku informacji w w/w dokumentach na temat dostępu nieruchomości do drogi publicznej – dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej np. zaświadczenie o obsłudze komunikacyjnej nieruchomości wydane przez właściwy urząd

UWAGA: Z analizy podstawowych dokumentów, może wynikać konieczność zgromadzenia innych dodatkowych dokumentów wyjaśniających wątpliwości.

Gdzie pozyskać wymagane dokumenty do wyceny:
 • odpis z Księgi Wieczystej -właściwy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Wgląd w treść ksiąg wieczystych, jest obecnie możliwy przez Internet. Jednak może się jednak, zdarzyć, że bank będzie wymagał wersji papierowej z pieczęcią Sądu
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz mapa ewidencyjna/zasadnicza - Starostwo Powiatowe, Wydział/Referat Geodezji
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy - Urząd Miasta lub Gminy, Wydział/Referat Planowania przestrzennego
 • decyzja o przydziale lokalu - Spółdzielnia Mieszkaniowa
W szczególnych przypadkach jesteśmy w stanie sami skompletować niezbędne dokumenty na potrzeby wyceny nieruchomości.
Tagi: wycena nieruchomości mazowieckie, wycena nieruchomości warszawa, wycena nieruchomości bielany, wycena nieruchomości płońsk, wycena nieruchomości sochocin,
rzeczoznawca majątkowy mazowieckie, rzeczoznawca majątkowy warszawa, rzeczoznawca majątkowy bielany, rzeczoznawca majątkowy płońsk, rzeczoznawca majątkowy sochocin